Capcom จะสนับสนุนเกม Street Fighter V จนถึงปี 2020

street-fighter-v

จากการให้สัมภาษณ์ของตัวแทน Capcom ในหัวข้ออนาคตของเกม Street Fighter V นั้น มีการตอบคำถามเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ในอนาคตของเกมดังกล่าว ซึ่งตัวแทนของ Capcom ก็กล่าวว่าจะมีการสนับสนุนเกม Street Fighter V ไปจนถึงปี 2020 เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังถูกถามว่าจะมีการทำเกมต่อสู้ตัวอื่นออกมาหรือไม่ ทางตัวแทนก็ตอบว่าตอนนี้เน้นเฉพาะเกม Street Fighter V เพียงอย่างเดียวก่อน

บทสัมภาษณ์ดังกล่าวมาจาก นิตยสาร Famitsu ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Eventhubs