สุดเจ๋ง Google ออกแบบระบบทำความเย็นของศูนย์ข้อมูลใหม่ทุก 12-18 เดือน

Google เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีหยุด โดยในงาน Google Cloud Platform บริษัทก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่า มีการออกแบบระบบทำความเย็นของศูนย์ข้อมูลใหม่ทุก 12-18 เดือน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Google มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการทำความเย็นออกมาเรื่อยๆ แม้แต่ศูนย์ข้อมูลที่ใช้อากาศเพียงอย่างเดียวยังมีเลย ส่วนศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของ Google หรือจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่รัฐไอโอวาในสหรัฐอเมริกานั่นเอง ถือว่างานนี้ Google เจ๋งจริงและองค์กรอื่นๆก็น่าจะเอาเป็นแบบอย่างด้วย