AIS ได้มีการปรับแก้ประกาศเรื่องการสิ้นสุดสัมปทานเครือข่าย 2G

เมื่อไม่นานมานี้ AIS ได้เคยประกาศวันสิ้นสุดสัมปทานเครือข่าย 2G ในวันที่ 30 กันยายน 2015 แต่ล่าสุด AIS ได้มีการปรับแก้ประกาศเรื่องนี้แล้ว โดยบอกว่าเปลี่ยนจากยุติให้บริการเป็นเข้าสู่ระยะเวลาคุ้มครองชั่วคราว โดยไม่ระบุวันครบกำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้ทำการย้ายไปใช้เครือข่ายใหม่นั่นเอง และจะไม่มีการอัพเดตเป็นเครือข่าย AIS 3G อัตโนมัติด้วย อย่างไรก็ตามผู้ใช้ AIS 2G ก็ควรจะรีบไปแจ้งเปลี่ยนเครือข่ายได้แล้วนะคะ