Chrome 46 แก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ กินแรมน้อยลง และไม่เปลืองแบตแล้ว

ผู้ใช้งาน Chrome for Mac มักจะเจอปัญหาเรื่องการกินแรม เปลืองแบตอยู่ตลอด ซึ่งก็เป็นปัญหาที่พบมานานแล้ว แต่ Google ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะพยายามแก้ปัญหาประสิทธิภาพอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดก็ได้มีการแก้ปัญหาต่างๆใน Chrome 46 หรือ Chrome Canary ทั้งปัญหาทั่วไป หรือปัญหาเฉพาะของ Mac เช่น

  • กินแรมน้อยลงไปครึ่งหนึ่ง
  • พัดลมเครื่องทำงานน้อยลง
  • ไม่เปลืองแบตเตอรี่เหมือนแต่ก่อน
  • มีการจัดการหน่วยความจำ
  • ปรับปรุงส่วนจัดการกราฟิกของ Mac
  • เตรียมทำระบบแจ้งเตือนส่วนขยายที่กินทรัพยากรที่มากเกินไป