Chrome 58 ทดสอบรองรับ Touch Bar บน MacBook Pro

ใครที่ใช้ MacBook Pro และใช้ Google Chrome ฟังทางนี้ เพราะตอนนี้ Chrome 58 เริ่มมีการทดสอบฟีเจอร์ที่รองรับ Touch Bar แล้ว คาดว่าคงจะออกมาให้ได้ใช้งานในเวอร์ชันจริงช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ แต่หากใครที่ต้องการจะทดสอบก่อนก็สามารถดาวน์โหลด Chrome Canary ซึ่งเป็นเวอร์ชัน 58.0.3020.0 มาทดสอบก่อนได้เลย

ในส่วนของของเครื่องมือที่ Chrome จะนำมาลง Touch Bar ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือพื้นฐาน เช่น ย้อนกลับ, ไปข้างหน้า, รีเฟรช, หยุดการโหลด, ช่องพิมพ์ค้นหาหรือ URL, แท็บใหม่ และอื่นๆ

Wikipedia แบน Daily Mail ไม่ให้นำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

สารานุกรมออนไลน์ Wikipedia ประกาศแบน Daily Mail ไม่ให้นำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในสารานุกรม เนื่องจากไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังเน้นย้ำข้อมูลที่ผิดๆด้วย หลังจากประกาศแบนแล้ว กลุ่มบรรณาธิการของ Wikipedia ก็พยายามสนับสนุนให้ผู้เขียนเปลี่ยนลิงค์อ้างอิงจาก Daily Mail เป็นแหล่งอ้างอิงอื่นแทน ซึ่งมีมากกว่า 12,000 ลิงค์เลยทีเดียว