Valve เจ้าของ Steam เตรียมเปิดตัว Steam TV

เริ่มแล้ว สำหรับผู้ที่เล่นเกมบน Steam ที่จะสามารถใช้งานระบบ Steaming ผ่านทาง Steam TV ได้ในเร็วๆนี้ เหตุเนื่องจากก่อนหน้านี้ ใครจะทำการ Steaming ก็ต้องไปพึ่งพาซอฟต์แวร์ภายนอก Steam ตลอด คราวนี้ถึงตา Valve ที่เตรียมเปิดตัว Steam TV สำหรับทำการ Steaming เกมได้แล้ว คราวนี้เรียกได้ว่าได้ใจผู้เล่นเกมบนระบบ Steam เป็นอย่างมาก ที่ไม่ต้องคอยยุ่งยากและปวดหัวกับเรื่องของการทำ Steaming Game อีกต่อไป

Cisco เข้าซื้อกิจการ Duo Security เรียบร้อยแล้ว

Cisco เข้าซื้อกิจการ Duo Security ที่ทำบริการ Two-Factor Authentication สำหรับยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น ด้วยเงินมากถึง 2.35 ล้านดอลลาร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสริมบริการต่างๆของทาง Cisco เอง และก่อนหน้านี้ทาง Cisco ก็ยังไม่มีรูปแบบการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้นเป็นของตัวเอง การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้บริการต่างๆของ Cisco เองมีความปลอดภัยและสามารถพัฒนารูปแบบการใช้งานในเทคโนโลยี Cloud Server ได้อีกหลากลายในอนาคตด้วย