LINE Square เปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ และเปลี่ยนชื่อเป็น OpenChat

การเปิดตัว OpenChat ในงาน LINE Conference เมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้หลายคนสงสัยกันมากว่ามันต่างจาก LINE Square หรือบริการห้องแชทแบบกลุ่ม อย่างไร และตอนนี้ก็น่าจะได้หายสงสัยกันแล้ว เมื่อ LINE ออกมาประกาศว่า LINE Square จะเปลี่ยนชื่อเป็น OpenChat และเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ นั่นเอง

รูปแบบบริการที่เปลี่ยนไปคือจะเน้นไปที่ฟังก์ชันแชทมากขึ้น สำหรับโพสเดิมที่อยู่ในสแควร์จะย้ายไปอยู่ในโน้ตของแต่ละห้องแชท และเพื่อรักษาสถานะผู้ใช้ต้องอยู่อย่างน้อย 1 ห้องแชท หากผู้ใช้อยู่ในสแควร์ แต่ไม่อยู่ในห้องแชทใด ๆ เลย เมื่อมีการเปลี่ยนเป็น OpenChat ก็จะหลุดจากกลุ่มนั้นทันที เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลา รีบไปหาห้องแชทอยู่ซะ