Airbnb จะปิดให้บริการเช่าสถานที่เพื่อจัดเลี้ยงแล้ว

เหตุผลของการที่ Brian Chesky ซีอีโอ Airbnb ต้องออกมาประกาศว่า Airbnb จะปิดให้บริการเช่าสถานที่เพื่อจัดเลี้ยง หรือ Party Houses นั้นก็เนื่องมาจากวันฮาโลวีนที่ผ่านมามีการยิงกันตายเสียชีวิต 4 รายในบ้านเช่า Airbnb ในแคลิฟอร์เนีย นั่นเอง นอกจากนี้ทาง Airbnb ยังเตรียมทีมงานเพื่อตรวจสอบการจองที่สุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย