Apple ประกาศยกเลิกการจัดงาน Apple Music Festival

Apple Music Festival เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นทุกปีในลอนดอนของ Apple ซึ่งมีการจัดมาครบ 10 ปีแล้ว แต่ล่าสุด Apple ประกาศยกเลิกการจัดงานนี้แล้ว โดยให้เหตุผลว่าต้องการปรับวิธีนำเสนอเพลงในรูปแบบอื่น ที่มีการนำเสนอต่อเนื่องมากกว่าการจัดงานใหญ่เพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น