BlackBerry ระบุปีนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ทั้งหมด

BlackBerry

ข่าวนี้อาจเป็นที่น่าเสียใจของผู้ที่อยากใช้งานโทรศัพท์มือถือ BlackBerry ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10 แต่อาจเป็นที่น่ายินดีของผู้ใช้งานฝั่ง Android เนื่องจากในงาน CES 2016 John Chen ซีอีโอของ BlackBerry ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าในปีนี้จะไม่มีการปล่อยมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10 ออกมาอีกต่อไปแล้ว แต่จะใช้เป็น Android แทนทั้งหมดเลย อย่างไรก็ตามจะยังมีการขาย BlackBerry Classic ที่ใช้ระบบปฏิบัติการนี้อยู่ แต่จะไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้ว