Google เตรียมรับมือผู้ลงโฆษณาทางการเมืองในยุโรป

ในเดือนพฤษภาคม 2019 ในยุโรปจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป ซึ่ง Google ก็ออกนโยบายรับมือกับการลงโฆษณาทางการเมืองของยุโรป โดยการให้ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวกับการเมืองต้องทำการยืนยันตัวตน และบอกให้รู้ว่ามาจากหน่วยงานไหน เหมือนกับที่ให้ยืนยันตัวตนในสหรัฐอเมริกาในช่วงจะมีการเลือกตั้ง นอกจากนี้ทางฝั่งยุโรปนั้น Google ยังบอกอีกว่าจะมีการเผยแพร่รายงานผู้ลงโฆษณาการเมือง ค้นหาตามพื้นที่ได้ด้วย