Google Photos สามารถสร้าง GIF จากไฟล์วีดิโอของเราได้แล้ว

google-photos

ไฟล์ GIF ถือว่าเป็นไฟล์รูปภาพ Animation ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนๆกับวีดิโอ ต่างกันที่มันเป็นรูปภาพ และเราจะเห็นได้ใน Social Network อย่างเช่น Facebook ก็สามารถใช้รูปภาพ Animation เหล่านี้ได้แล้ว

ข้อดีของ GIF ก็คือ มันมีขนาดเล็กกว่าวีดิโอ แต่สามารถเคลื่อนไหวได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียง แต่ก็ยังเห็นความเป็นไปคล้ายกับวีดิโอ ทำให้เรารับรู้และเข้าใจความรู้สึกในระยะหนึ่งได้ Google Photos จึงได้เพิ่มคุณสมบัติในการสร้าง GIF จากวีดิโอตัวเองได้ เพื่อให้เราสามารถนำเอา GIF ไปใช้งานได้ง่ายๆนั่นเอง