IDM ย่อมาจากอะไร? และมีหน้าที่อย่างไร?

สำหรับท่านๆที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม IDM ซึ่งเราจะมาอธิบายถึงโปรแกรมนี้กันเป็นข้อๆไปนะครับ

IDM ย่อมาจากอะไร?

IDM ย่อมาจาก Internet Download Manager เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของ Internet (อินเตอร์เน็ต) ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยโหลดที่ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร และเว็บไซต์

IDM มีหน้าที่อย่างไร?

โปรแกรม IDM เป็นโปรแกรมช่วยโหลดที่มีหน้าที่หลักก็คือการทำให้การดาวน์โหลดของเรามีประสิทธิภาพมากกว่าการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบดาวน์โหลดของเว็บเบราเซอร์โดยตรง โดยรวมแล้วเราสามารถสรุปหน้าที่ของ IDM ได้ดังต่อไปนี้

  • ช่วยดาวน์โหลดข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดาวน์โหลด
  • ช่วยจัดการไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านโปรแกรมเดียว โดยสามารถใช้งานได้กับหลายๆเบาเซอร์
  • มีความสามารถในการดาวน์โหลดที่หลากหลาย และมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการทำงานกับเว็บเบราเซอร์รุ่นใหม่ๆ