LINE ประกาศหยุด Support ระบบปฏิบัติการบางรุ่นแล้ว

จากที่ผ่านมา LINE จะเป็นแอพที่เราจะเห็นได้ว่ามีการรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น LINE มือถือ, LINE PC ก็สามารถใช้งานได้อย่างดี แต่ในปัจจุบัน จะมีระบบปฏิบัติการบางตัวที่มีคนใช้งบน้อยมากๆ และอาจจะดูแล้วคงไปต่อไม่ได้ และไม่ได้พัฒนาให้รองรับกับระบบปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว จึงได้ทำการประกาศหยุดการพัฒนา LINE ในระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

  1. BlackBerry
  2. Firefox OS
  3. Nokia Asha

อย่างไรก็ตาม LINE ยังรองรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ (PC) ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Moac OSX เช่นเดิม