สร้างสรรค์ผลงานด้วย Microsoft Office 2013 ภาษาไทย

Microsoft Office

ไม่ว่าจะสังคมการทำงานแบบไหนก็จะต้องมีการนำเสนองาน การสร้างผลงาน และการเรียนรู้ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ้นมา โปรแกรมที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือ Microsoft Office ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จากทางค่าย Microsoft ยักษ์ใหญ่ผู้สร้างระบบปฏิบัติการ Windows และเป็นมาตรฐานในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เรื่อยมา การทำงานต่างๆจะประกอบไปด้วย งานด้านเอกสาร, งานด้านการนำเสนอ, งานด้านการคำนวน, งานด้านการออกแบบ และงานด้านอื่นๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของงานนั้นๆ ซึ่งสิ่งที่เราได้กล่าวมานี้ถูกบรรจุไว้ในแพ็คเดียวที่เรียกว่า Microsoft Office ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสำหรับสำนักงาน นั่นเอง

ตั้งแต่สมัยเรียน ก็เจอกับการสอนความรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ Microsoft Word ให้ทำการฝึกพิมพ์รายงานส่งอาจารย์ และพัฒนาต่อมาอีกหน่อย ก็จะเป็นการนำเสนองานด้วยภาพสไลด์ เป็นงานนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว และออกไปบรรยายหน้าห้องเรียนด้วย Microsoft PowerPoint และหากเป็นงานทางด้านการคำนวน ก็จะใช้ Microsoft Excel เข้ามาสอน ให้คำนวนค่าใช้จ่าย ฝึกใช้สูตรต่างๆ ซึ่งมีเยอะแยะมากมาย รองรับการทำงานในระดับพื้นฐานและขั้นสูง มีเครื่องมือมาพร้อมให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้มากมาย นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Microsoft Office ตัวอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ในระหว่างเรียน ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Access ก็ใช้ในเรื่องของระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ตัวนี้บางโรงเรียนก็ไม่ได้สอน เพราะว่ามันจะเป็นระดับสูงมากๆไปแล้ว

เมื่อจบออกมามีงานทำ หลายๆงานก็จะต้องพึ่งพาอาศัยระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบัญชี งานด้านการคำนวน งานนำเสนอผู้จัดการ และงานอื่นๆอีกมากมาย ผู้ใช้งานก็ยังคงเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นหลัก เพราะว่าง่ายและก็เรียนรู้การใช้งานมาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมสำหรับสำนักงานมากๆ เพราะเวลาทำงานจริงๆ เราก็จะต้องทำงานร่วมกับคนอื่น หากเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เหล่านี้เลยก็คงยากมากๆที่จะสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ เพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการที่เราจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆ ปัจจุบันนี้โปรแกรมสำหรับสำนักงานที่เราแนะนำให้เลือกใช้งานก็คือ Microsoft Office 2013 ภาษาไทย เป็นตัวที่มีเมนูภาษาไทย สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยตัวเอง ซอฟต์แวร์มันมีการพัฒนาอยู่เสมอๆ หากเราไม่กระตือรื้อร้นที่จะเรียนรู้และตามเทคโนโลยีเหล่านี้ ก็คงจะยากที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้ในระดับที่ผู้จัดการพึงพอใจอย่างแน่นอน ดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Office Thai Full ไปศึกษาและเรียนรู้การใช้งานได้แล้ว