Microsoft ยอมเปิดหน้าเว็บ Windows 10 update history แล้ว

Microsoft

หลังจากที่ Microsoft ได้ทำการปิดการแสดงรายละเอียดการอัพเดต Windows 10 ไป ก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆ เพราะผู้ใช้งานต้องการทราบรายละเอียดของการอัพเดตในแต่ละครั้งว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งทาง Microsoft ก็บอกว่ารับฟังเสียงของผู้ใช้งาน แต่กลับเงียบหายไปพักใหญ่ๆเลยก็ว่าได้ ล่าสุด Microsoft ยอมเปิดหน้าเว็บ Windows 10 update history แล้ว เริ่มต้นด้วยรายละเอียดของอัพเดต KB3135173/KB3135174 ที่มีการอัพเดตไปเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2016 นี้เอง แม้จะนานไปนิดแต่อย่างน้อยก็ยอมเปิดตามคำเรียกร้องของผู้ใช้งาน