Microsoft เตรียมตัวเปิดให้ดาวน์โหลด Windows 9 รุ่น Preview ในเร็วๆนี้

Windows 9

เป็นข่าวที่ทำให้ผู้ใช้งานในวงการ Windows ก็ตกใจอยู่เหมือนกัน เพราะว่าระยะการพัฒนาของ Windows 8 และ Windows 8.1 ยังไปไม่ถึงไหนเลย แต่แล้วก็มีข่าวปล่อยออกมาว่าจะมีการให้ดาวน์โหลด Windows 9 Preview (รุ่นทดสอบ) กันภายในเดือน พ.ย. ที่จะถึงนี้ ซึ่งก็ต้องรอดูกันตอไปว่า Windows 9 นั้นจะโชว์เอาจุดเด่นอะไรมาเพิ่มเติมอีก หลังจากที่ Windows 8 ได้เชื่อมต่อระบบต่างๆภายในอินเตอร์เน็ตเข้ากับระบบ Windows ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Windows Store, Windows Live และอื่นๆ