LINE ประกาศหยุด Support ระบบปฏิบัติการบางรุ่นแล้ว

จากที่ผ่านมา LINE จะเป็นแอพที่เราจะเห็นได้ว่ามีการรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น LINE มือถือ, LINE PC ก็สามารถใช้งานได้อย่างดี แต่ในปัจจุบัน จะมีระบบปฏิบัติการบางตัวที่มีคนใช้งบน้อยมากๆ และอาจจะดูแล้วคงไปต่อไม่ได้ และไม่ได้พัฒนาให้รองรับกับระบบปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว จึงได้ทำการประกาศหยุดการพัฒนา LINE ในระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

  1. BlackBerry
  2. Firefox OS
  3. Nokia Asha

อย่างไรก็ตาม LINE ยังรองรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ (PC) ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Moac OSX เช่นเดิม

BlackBerry ระบุปีนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ทั้งหมด

ข่าวนี้อาจเป็นที่น่าเสียใจของผู้ที่อยากใช้งานโทรศัพท์มือถือ BlackBerry ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10 แต่อาจเป็นที่น่ายินดีของผู้ใช้งานฝั่ง Android เนื่องจากในงาน CES 2016 John Chen ซีอีโอของ BlackBerry ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าในปีนี้จะไม่มีการปล่อยมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10 ออกมาอีกต่อไปแล้ว แต่จะใช้เป็น Android แทนทั้งหมดเลย อย่างไรก็ตามจะยังมีการขาย BlackBerry Classic ที่ใช้ระบบปฏิบัติการนี้อยู่ แต่จะไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้ว