Google ทดสอบฟีเจอร์ Confidential mode อีเมล์ทำลายตัวเองใน Gmail

จากที่มีการประกาศก่อนหน้านี้ของ Google ว่าจะมีการอัพเกรด Gmail ครั้งใหญ่ ซึ่งจะมีฟีเจอร์ Confidential mode หรืออีเมล์แบบทำลายตัวเองด้วย ล่าสุด Google ได้เริ่มทดสอบฟีเจอร์นี้แล้ว

ฟีเจอร์ Confidential mode ผู้อ่านเมล์จะไม่สามารถส่งต่ออีเมล์ สำเนาข้อความ ดาวน์โหลดเมล์ หรือสั่งพิมพ์อีเมล์ได้แต่อย่างใด และผู้อ่านจะสามารถกำหนดอายุของอีเมล์เพื่อให้ลบตัวเองตามเวลาที่ต้องการได้ เริ่มตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ไปจนถึงหลายปีเลยทีเดียว