Wikipedia แบน Daily Mail ไม่ให้นำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

สารานุกรมออนไลน์ Wikipedia ประกาศแบน Daily Mail ไม่ให้นำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในสารานุกรม เนื่องจากไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังเน้นย้ำข้อมูลที่ผิดๆด้วย หลังจากประกาศแบนแล้ว กลุ่มบรรณาธิการของ Wikipedia ก็พยายามสนับสนุนให้ผู้เขียนเปลี่ยนลิงค์อ้างอิงจาก Daily Mail เป็นแหล่งอ้างอิงอื่นแทน ซึ่งมีมากกว่า 12,000 ลิงค์เลยทีเดียว

14 มกราคม 2016 Wikipedia ฉลองอายุครบ 15 ปี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2016 ที่ผ่านมา เป็นวันที่เว็บสารานุกรม Wikipedia มีอายุครบ 15 ปี เป็นเว็บไซต์ที่ทำให้หลายๆคนเข้ามาหาความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เขียนเข้ามาเผยแพร่ความรู้ด้วย ทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักเว็บสารานุกรมนี้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้ ซึ่งทางเว็บไซต์เราก็ต้องบอกว่า HBD จ้า โดยในการฉลองอายุครบ 15 ปีนี้ทาง Wikimedia Foundation ซึ่งเป็นองค์กรแม่ก็ได้ประกาศโครงการ Wikimedia Endowment เพื่อระดมทุนสนับสนุน Wikipedia ต่อไป โดยเป้าหมายคือ 100 ล้านดอลลาร์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ส่วนชุมชนผู้เขียน Wikipedia ในแต่ละประเทศก็มีกิจกรรมฉลองครบรอบที่แตกต่างกันออกไป