LINE ประกาศหยุด Support ระบบปฏิบัติการบางรุ่นแล้ว

จากที่ผ่านมา LINE จะเป็นแอพที่เราจะเห็นได้ว่ามีการรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น LINE มือถือ, LINE PC ก็สามารถใช้งานได้อย่างดี แต่ในปัจจุบัน จะมีระบบปฏิบัติการบางตัวที่มีคนใช้งบน้อยมากๆ และอาจจะดูแล้วคงไปต่อไม่ได้ และไม่ได้พัฒนาให้รองรับกับระบบปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว จึงได้ทำการประกาศหยุดการพัฒนา LINE ในระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

  1. BlackBerry
  2. Firefox OS
  3. Nokia Asha

อย่างไรก็ตาม LINE ยังรองรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ (PC) ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Moac OSX เช่นเดิม

Microsoft เตรียมตัวเปิดให้ดาวน์โหลด Windows 9 รุ่น Preview ในเร็วๆนี้

เป็นข่าวที่ทำให้ผู้ใช้งานในวงการ Windows ก็ตกใจอยู่เหมือนกัน เพราะว่าระยะการพัฒนาของ Windows 8 และ Windows 8.1 ยังไปไม่ถึงไหนเลย แต่แล้วก็มีข่าวปล่อยออกมาว่าจะมีการให้ดาวน์โหลด Windows 9 Preview (รุ่นทดสอบ) กันภายในเดือน พ.ย. ที่จะถึงนี้ ซึ่งก็ต้องรอดูกันตอไปว่า Windows 9 นั้นจะโชว์เอาจุดเด่นอะไรมาเพิ่มเติมอีก หลังจากที่ Windows 8 ได้เชื่อมต่อระบบต่างๆภายในอินเตอร์เน็ตเข้ากับระบบ Windows ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Windows Store, Windows Live และอื่นๆ