Uber เปิดตัวบริการ Uber Health

Uber Health เป็นบริการเรียกรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ที่ต้องการความช่วยเหลือในการไปพบแพทย์แบบกรณีไม่ฉุกเฉินหรือไปพบแพทย์ตามนัดหมาย โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Uber แต่จะได้รับ SMS แจ้งเตือนเรื่องรถแทน ซึ่งตอนนี้ก็มีพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดต่างๆ รวมกว่า 100 แห่งที่พร้อมให้บริการ Uber Health แล้ว