Whiteboard แอพใหม่เพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะจาก Microsoft

Whiteboard คือแอพตัวใหม่ที่ Microsoft กำลังพัฒนาขึ้นมา เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะโดยเราสามารถสร้าง สำรวจและแบ่งปันไอเดียร่วมกันได้ และมีอะไรใหม่ๆให้เราเล่นมากมาย มันสามารถรองรับการเขียนด้วยปากกาและนิ้วมือได้พร้อมกัน มีระบบช่วยวิเคราะห์ลายมือและรูปทรงเรขาคณิต รองรับการทำงานร่วมกันแบบ real time ผ่าน OneNote Class Notebook การมอบหมายและควบคุมงานผ่านระบบ Microsoft Classroom นอกจากนี้ยังแทรกรูปภาพและวิดีโอได้อีกด้วย นับได้ว่าเป็นแอพที่ดีมากสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่เหมาะกับครูและนักเรียนที่ต้องการเทคโนโลยีช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การศึกษาก้าวหน้าได้เป็นอย่างมาก